آمفیسبینا هیولای دوسر

آمفیسبینا هیولای دوسر نماد خودآگاهی انسان

«آمفیسبینا» ماری است با دو سر. این واژه، کلمه‌ای یونانی به معنای «از هر دو طرف حرکت می‌کند» است. از قرار معلوم اگر یکی از دو سر قطع شوند، دوباره به یکدیگر متصل خواهند شد و برخلاف دیگر خزندگان در برابر سرما مقاوم است. دو سر این موجود همیشه با هم در حال جدال هستند که به اعتقاد روان‌شناسان نمادی است از خودآگاهی انسان و ضمیر ناخودآگاه وی. سرچشمه «آمفیسیبینا» در یونان باستان نهفته است، جایی که خونِ سرِ قطع شده «مدوسا» در صحرای لیبی پخش شد، و ظاهرا باعث به وجود آمدن این موجود شده است. اگرچه که منشا این موجود آفریقای شمالی است، اما در اروپا شهرت زیادی دارد.

دسته بندی شده در: