اسرار زندگی پس از مرگ

اخیرا محققان دانشگاه ساوت همپتون در انگلستان تحقیقات مهمی را زمینه تجربیات نزدیک به مرگ و بعد از مرگ انجام داده و به نتایج حیرت آوری رسیده اند.

بعد از 6 سال مهمترین نتایج ثبت شده این دانشمندان برجسته علوم اینست که به احتمال فوق العاده و بسیار قوی زندگی پس از مرگ حقیقت دارد. این تحقیقات وضوحا آشکار نموده که مقداری از آگاهی و هوش ما حتی زمانی که مغز کاملا از کار ایستاد ادامه می یابد..

نتایج هوشمندانه ی تحقیقات دانشمندان که 6 سال به طول انجامیده و در این زمان بیش از 200000 نفر را در 15 بیمارستان در امریکا ،استرالیا و انگلستان که سکته قلبی نموده بودند، مورد آزمایش قرار گرفته اند ، به وضوح نشان میدهد که از میان این تعداد 40% از بیمارانی که عملا جسمشان هیچ نشانه ای از زندگی نداشت و به زندگی برگشتند اظهار کردند یک نوعی از هوشیاری عمیق را تجربه نموده اند .. تعداد 55 درصد از 3000 بیمار که پس از سکته به زندگی برگشتند این هوشیاری را نوعی آرامش بهمراه تغییر زمان توصیف نمودند و گفتند که برای آنها زمان تند یا کند شده است.

برخی از آنان دیدن نور بسیار روشن و برخی نوری طلایی یا تشعشع خورشید را بخاطر آوردند .برخی از آنان احساس ترس را تجربه نموده بودند. اما حال موضوع حیرت آور این است که بالغدبر 95% آنان بطور آگانه اشاره به این داشتند که وارد ورودی یک تونل نور بسیار پیچیده و ناتمام شده بودند و با سرعتی شاید همطراز با سرعت نور به سمت بالا (حدسا کائنات) کشیده میشدند (شاید منظور گذر روح از یک سیاهچاله و ورود به زندگی در ابعاد دیگر هستی باشد)

در این راستا سردبیر سایت احیا دکتر جری نولان گفته باید به دکتر پرنیا و همکارانش برای این مطالعه و تحقیق مهم تبریک گفت زیرا آن درهای بزرگی را در راستای مطالعه زندگی بعد از مرگ بر روی علم گشوده اند.

دسته بندی شده در: