تفاوت انقلابین و اعتدالین چیست؟

تفاوت انقلابین و اعتدالین چیست؟

شاید بدانید که انقلابین و اعتدالین تغییر فصل‌ها را در زمین نشان می‌دهند، اما آیا به یاد می‌آورید که هر کدام چه معنایی دارند؟ آیا آنها فقط نام‌های متفاوتی برای یک چیز هستند؟ در واقع، انقلاب و اعتدال نوعی مخالف هم هستند.

فصول روی زمین تغییر می‌کنند زیرا این سیاره هنگام گردش به دور خورشید کمی روی محور خود کج می‌شود. این بدان معنی است که نقاط مختلف روی زمین در زمان‌های مختلف سال نور خورشید بیشتری یا کمتری دریافت می‌کنند. اگر زمین کج نمی‌شد، خورشید همیشه به طور مستقیم بالای خط استوا ظاهر می‌شد، میزان نوری که یک مکان خاص دریافت می‌کند ثابت می‌ماند و هیچ فصلی وجود نداشت. همچنین نیازی به علامت‌گذاری انقلاب یا اعتدال نبود.

دو انقلاب در ماه‌های ژوئن (۲۰ یا ۲۱) و دسامبر (۲۱ یا ۲۲) رخ می‌دهد. این روزها زمانی هستند که مسیر خورشید در آسمان دورترین نقطه از شمال یا جنوب خط استوا است. انقلاب زمستانی یک نیمکره، کوتاه‌ترین روز سال و انقلاب تابستانی آن، بلندترین روز سال است. در نیمکره شمالی، انقلاب ژوئن شروع تابستان را نشان می‌دهد: این زمانی است که قطب شمال به نزدیک‌ترین فاصله به خورشید متمایل می‌شود و پرتوهای خورشید به طور مستقیم در رأس السرطان قرار می‌گیرند. انقلاب دسامبر شروع زمستان را نشان می‌دهد: در این نقطه، قطب جنوب به نزدیک‌ترین فاصله به خورشید متمایل می‌شود و پرتوهای خورشید به طور مستقیم در رأس الجدی قرار می‌گیرند. (در نیمکره جنوبی فصول برعکس است.)

اعتدال‌ها در ماه مارس (حدود ۲۱ مارس) و سپتامبر (حدود ۲۳ سپتامبر) اتفاق می‌افتند. این روزها زمانی هستند که خورشید دقیقاً بالای خط استوا قرار دارد و باعث می‌شود طول روز و شب برابر شود.

بنابراین، در نیمکره شمالی شما موارد زیر را دارید:

  • اعتدال بهاری (حدود ۲۱ مارس): طول روز و شب برابر است، که نشان دهنده شروع بهار است.
  • انقلاب تابستانی (۲۰ یا ۲۱ ژوئن): بلندترین روز سال، که نشان دهنده شروع تابستان است. 
  • اعتدال پاییزی (حدود ۲۳ سپتامبر): طول روز و شب برابر است، که نشان دهنده شروع پاییز است.
  • انقلاب زمستانی (۲۱ یا ۲۲ دسامبر): کوتاه‌ترین روز سال، که نشان دهنده شروع زمستان است.

دسته بندی شده در: