حلقه های کشتزار

راز حلقه های کشتزار چیست؟

به گزارش بیگ بنگ، بیشتر مردم بر این باورند که خبر حلقه های کشتزار به مدت قرن ها گزارش شده، ادعایی که در بسیاری از کتاب ها و وب سایت های اختصاص یافته به ژانر راز آلود مطرح گردیده است. تنها مدرک آنها قطعه چوبی به جا مانده از سال ۱۶۷۸ می باشد که نشان از یک سری ساقه گندم در این حلقه دارد. برخی دیگر نیز این را به عنوان شاهد عینی دست اول از حکایت حلقه کشتزار به حساب می آورند، اما بررسی های تاریخی مغایر با این ایده هستند.

بعضی مدعی می شوند که نخستین حلقه کشتزار در نزدیکی شهر کوچکی به نام تالی در استرالیا به وجود آمد. کشاورزی در سال ۱۹۶۶ گفت شی پرنده ای را مشاهده کرده که از لجن زار برخاسته و دور شده است. هنگامی که او برای بررسی این پدیده به آن منطقه رفت، با الگوی دایره ای شکلی و چمنزار مسطحی مواجه گشت. او تصور کرد این الگو توسط سفینه متعلق به موجودات فضایی به وجود آمده است. اما تحقیقات پلیس حاکی از آن بود که پدیده ای طبیعی مثل گردباد سهمگین یا کوچک عامل اصلی به وجود آمدن چنین الگویی می باشد. در مطبوعات از آن به عنوان آشیانه های بشقاب پرنده یاد کردند. پس این خبر بیشتر جنبه ی گزارشی از UFO ها دارد تا گزارشی از یک حلقه کشتزار.

دسته بندی شده در: