نتایج شو راو 8 جولای 2024

نتایج شو راو 8 جولای 2024

1- حضور و صحبت های سی ام پانک در رینگ، ست “فریکین” رولینز آمده و صحبت کردند!


2- صحبت های آدام پیرس با دامینیک میستریو در بک استیج، دام گفت نمیخواهد با لیو مورگان تیم شود، پیرس گفت این به تصمیم لیو بود و قبول نکرد که دام از مسابقه خارج شود، لیو آمده و به دام گفت باید تمرین کنند!


3- جی اوسو vs چد گیبل
برنده: چد گیبل
اواخر مسابقه چراغ ها آرام آرام خاموش شدند و حواس چد پرت شد، چراغ ها بیشتر خاموش شدند، جی گفت “ییت” و فرار کرد!

4- وایت سیکس جعبه دیگری را به پت مکافی داذند!


5- مصاحبه با شیمس در بک استیج، برانسون رید آمده و صحبت کردند، شیمس گفت مسابقه بدهند، برانسون قبول کرد و گفت امشب نمیتواند!


6- پیت دان vs برانسون رید
برنده: برانسون رید
بعد از مسابقه برانسون قصد داشت باز پیت را بزند، شیمس وارد شده و برانسون از رینگ خارج شد، شیمس خواست با پیت دست بدهد اما پیت رفت!

7- صحبت های ست “فریکین” رولینز با دیمین پریست، ست گفت دیمین به حرفش عمل کرد و کسی در مسابقه از سمت دیمین دخالت نکرد و ست به حرفش عمل خواهد کرد و با دیمین سر کمربند مسابقه نخواهد داد، دیمین گفت قولشان را کنار بگذارند و دیمین بعد از سامراسلم با ست سر کمربند مسابقه خواهد داد، با هم دست دادند، ست رفت، گوشی دیمین زنگ خورد، دیمین با خنده جواب داد!


8- حضور و صحبت های سمی زین در رینگ، بران بریکر آمده و صحبت کرد، اسپیر ناگهانی از بران به سمی، بران را دور کردند، سمی از رینگ خارج شد، بران با سرعت دویده و اسپیر به سمی، ایلیا دراگانوف وارد شد، جلوی ایلیا را گرفتند تا با بران درگیر نشود، ایلیا سمی را چک کرد!


9- سمی زین با آدام پیرس و ایلیا دراگانوف در اتاق دکتر بود، ایلیا به پیرس گفت بران بریکر را میخواهد، پیرس قبول کرد!

 

10- براون استرومن، د میز و آرتروث vs فین بلور، جی دی مک دونا و کارلیتو
برنده: فین بلور، جی دی مک دونا و کارلیتو (فین آرتروث را پین کرد)

11- صحبت های آدام پیرس و سی ام پانک در مورد درو مکینتایر!

12- صحبت های دامینیک میستریو با لیو مورگان در اتاق جاجمنت دی! (از گزارش زنده بخونین بهتره)


13- ویدیو VHS وایت سیکس پخش شد!


14- صحبت های چد گیبل با آدام پیرس در مورد وایت سیکس، پیرس گفت سکوریتی را بیشتر کرده و تحقیقات را شروع کرده است و به چد گفت “اگه دنبالتن فکر نمیکنی دلیلی داره؟”، چد گفت “شاید یک ماه برم تعطیلات” و رفت، پیرس در دفترش را باز کرد بو دالاس نشسته بود!


15- صحبت های دمیج کنترل!

16- ایلیا دراگانوف vs بران بریکر
برنده: ایلیا دراگانوف با DQ! (بران صندلی را به صورت ایلیا پرت کرد)
بران ایلیا را زد، سمی زین وارد شده و بران را زد، بران سمی و ایلیا را زد!

17- صحبت های دیمین پریست!

 

18- فاینال تستیمنت، صحبت های کریون کراس خطاب به نیودی

19- لایرا ولکریا، کاتانا چنس و کیدین کارتر vs دمیج کنترل
برنده: دمیج کنترل
بعد از مسابقه شینا بیزلر، زویی استارک و سونیا دویل به دمیج کنترل حمله کردند!

20- مصاحبه با ری میستریو و زلینا وگا!


21- مصاحبه با شینا بیزلر، زویی استارک و سونیا دویل در بک استیج، پشت سرشان پیدا بود که چد گیبل با برادران کرید و آیوی نایل صحبت میکرد، آلبا فایر و آیلا داون آمده و صحبت کردند!


22- صحبت های گانتر!


23- مسابقه میکسد تک تیم:
ری میستریو و زلینا وگا vs دامینیک میستریو و لیو مورگان
برنده: دامینیک میستریو و لیو مورگان (دامینیک ری را پین کرد)
بعد از مسابقه دام لیو را بغل کرد، لیو دام را بغل کرده و دام روی لیو افتاد، دام صورتش را به صورت لیو نزدیک کرد، ریا ریپلی وارد شد، لیو فرار کرد، ریا وارد رینگ شده و به دام نگاه کرد، دام خواست ریا را بغل کند اما ریا توجهی نکرده و رفت، دام به دنبال ریا رفت اما ریا توجهی نمیکرد!

دسته بندی شده در:

برچسب ها:

,