بازی OxenFree Lost Signal

نقدها و نمرات بازی OxenFree Lost Signal منتشر شد

 

Metacritic: 76 (29 Reviews)

Opencritic: 79 (41 Reviews)

•9.5/10 – God Is A Geek
•9/10 – Nintendo Life
•9/10 – TechRaptor
•9/10 – But Why Tho?
•9/10 – PSX Brazil
•8.5/10 – PSU
•7.5/10 – WellPlayed
•7/10 – Push Square
•7/10 – Digital Trends
•7/10 – GameSpot
•4.5/10 – GameGrin

این عنوان هم اکنون روی پلتفرم های iPhone/iPad و PS5/4 و PC و Nintendo Switch در دسترس است.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: