برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

هخامنشیان

2   مقاله
2
5 دقیقه زمان مطالعه
0

در دوران هخامنشیان، سیستم پولی واحدی در سراسر امپراطوری وجود نداشت. به دلیل گستردگی قلمرو هخامنشیان، ساتراپی‌ها یا استان‌های مختلف از واحدهای پولی متفاوتی استفاده می‌کردند. با این حال، دو…

ادامه خواندن
4 دقیقه زمان مطالعه
0

نقاشی غم انگیز مرگ داریوش سوم  نقاشی کمیاب فوق توسط یک نقاش اروپایی حدود ۱۳۰ سال پیش، ماجرای غم‌انگیز مرگ آخرین پادشاه هخامنشی به تصویر کشیده است و هم‌اکنون در…

ادامه خواندن