آینده زمین

آینده زمین ، گرم‌تر و گرمای آن طولانی‌تر خواهد بود!

یک کارشناس سازمان ملل هشدار داد: امواج گرما مثل امواجی که هم اکنون بیشتر اروپا را در نوردیده، در آینده در نتیجه تغییرات آب و هوایی «زودتر آغاز می شود و طولانی تر و شدیدتر خواهد بود.»

«جان نایرن» مشاور ارشد گرمای شدید در سازمان جهانی هواشناسی مستقر در ژنو با اشاره به اینکه امواج گرما در آینده شدیدتر و طولانی تر خواهد بود، تشریح کرد: «گنبد حرارتی که حدود یک هفته است بخش بزرگی از اروپا را در برگرفته است، آتش سوزی های جنگل های یونان، کانادا و هاوایی و دمای هوای تابستانی که آمریکای جنوبی تا اواسط زمستان شاهد آن است، توهم نیستند.»

این محقق سازمان ملل با اشاره به اینکه موج های گرمایی که طولانی تر و دامنه دارتر شده، «در نتیجه گرم شدن آب و هوا است که در سیستم های آب و هوایی سریعتر ظاهر می شود»، تاکید کرد: دانشمندان این مورد هشدار داده‌اند.

دسته بندی شده در: