اشک می‌تواند برق تولید کند!

اشک می‌تواند برق تولید کند!

لیزوزیم یک آنزیم موجود در اشک انسان، سفیده تخم مرغ، بزاق و شیر پستانداران است که هنگام کریستالی شدن خاصیت پیزوالکتریک از خود نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۷، دانشمندان اولین تلاش را برای آزمایش این که آیا لیزوزیم می‌تواند واقعاً به تولید جریان برق کمک کند آغاز کردند. مقداری از این پروتئین روی لایه‌هایی از فیلم مالیده شده و تحت فشار مکانیکی قرار گرفت. وقتی که نتایج مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که لیزوزیم نیز مانند کوارتز و به همان اندازه نیروی الکتریسیته تولید کرده است. لیزوزیم یک ماده زیستی طبیعی و بدون قابلیت سمی است بدین ترتیب اشک می‌تواند روزی تامین کننده انرژی مورد نیاز تجهیزاتی باشد که در درون بدن انسان کار گذاشته می‌شوند.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: