انیمیشن Spider-Man Across The Spider-Verse

اطلاعاتی از روند توسعه انیمیشن Spider-Man Across The Spider-Verse منتشر شد.

چندین انیماتور اطلاعاتی از روند توسعه انیمیشن Spider-Man Across The Spider-Verse دادند، آنها می‌گویند شرایط کاری در استودیو به شدت بد و ناپایدار بوده است به گونه‌ای که ۱۰۰ آرتیست، کار بر روی این انیمیشن را رها کردند،آنها مجبور بودند که سرعت کاری خود را بر روی این انیمیشن که تمام شده بود ۵ برابر افزایش دهند و ۱۱ ساعت در روز به مدت ۷ هفته کاری، کار کنند ، یکی از انیماتور ها می‌گوید که هیچ راهی وجود ندارد Beyond The Spider-Verse در مارچ 2024 منتشر شود . به گفته آنها، فیل لرد تهیه‌کننده این انیمیشن با سونی برای تمامی مراحل جنگید و تا آخرین لحظه همه چیز انیمیشن را بازنویسی کرد،برخی نیز ادعا کردند: کارگردانان این انیمیشن می‌گفتند که اگر داستان درست نیامده، اینقدر ادامه دهید تا درست در بیاید !

دسته بندی شده در: