بازی Assassin's creed Mirage

اطلاعت تکمیلی از بازی Assassin’s creed Mirage منتشر شد

اطلاعات تازه‌ای از سوی رسانه Game Informer در رابطه با بازی Assassin’s creed Mirage منتشر شده که شامل موارد زیر است :

حملات پایه و عادی بازی می‌تواند HP دشمنانتان را کم کند، اما
دفع حمله‌ (Parry) کردن در زمان مناسب می‌تواند دشمنتان را به صورت آنی بکشد. قرار دادهایی که در طول بازی با آن ها رو به رو می‌شوید بستگی به عملکرد و برخورد کاراکتر شما (Basim)، با دیگر شخصیت های درون بازی دارد؛ و شما قابلیت این را دارید که با هر ترتیبی که می‌خواهید آنهارا به اتمام برسانید. سه قرار دادی که رسانه Game Informer به گفته خودشان تجربه کردند شامل : The Boat Heist/The Concubine/The Slave Trapper می‌شود. شما می‌توانید لباس های خود را ارتقاء دهید ، یکی از این موارد صدای شما را هنگام Assassin action (کشتن با هیدن بلید) ، تا 50% کم می‌کند. با ارتقاء شمشیر ها و خنجر ها به شما قابیلت هایی (Perk)  داده می‌شود؛ مانند : 50‌% افزایش آسیب بعد از هر دفع حمله (Parry) موفق. برخی از لباس ها، برای یکسری از ماموریت های خاص طراحی شده‌اند.

هر کدام از سلاح های بسیم دارای 3 سطح ارتقاء هستند که شما برای هر سطح میتوانید یک Perk انتخاب کنید. با ارتقاء  چاقوی پرتابی که یکی از ابزارهای شما در بازی است، می‌توانید به دامنه پرتاب و سلامتی ان بیافزایید یا آن را زهرآگین کنید ، همچنین ارتقاء دادن آن باعث ناپدید شدن جنازه ها از روی زمین می‌شود. با ارتقاء ابزاری که باعث ایجاد سر و صدا می‌شود می‌توانید ترس را به قلب دشمنانتان تزریق کنید، همچنین دامنه کلی این ابزار با ارتقاء دادن افزایش می‌یابد.

با ارتقاء بمب دودزا باعث آزاد شدن قابیلت (Perk) و Mindwipe می‌شوید که باعث می‌شود دشمنانی که در بازی در حال تعقیب تان هستند دچار فراموشی شوند.

شخصیت Basim می‌تواند جسد ها را گاری های کاه و گلخانه‌ها پنهان کند ،بازیکنان در هنگام کندن پوستر های تحت تعقیب باید مراقب باشند که NPCهایی (کاراکتر های غیر قابل بازی) که در اطراف حضور دارند متوجه این کار نشوند زیرا ممکن است نگهبانان دور و اطراف را خبر کنند. همچنین بخش های Eavesdropping به این نسخه از بازی بازگشته‌اند.

بدنامی و آن شهرتی که از انجام دادن کار های بد شما نشأت می‌گیرد بسیار مهم است، اگر بدنامی شما به حداکثر خود برسد، بازی دشمنان خاص و البته خطرناکی به نام Elite Shakiriyyah را برای شکست دادن شما می‌فرستد که ممکن است در هر لحظه به شما حمله کنند.


بازی دارای 3 نوع Token می‌باشد :

یک Power Token : که برای رشوه دادن استفاده می‌شود

دو Merchant Token : که برای خرید ایتم‌های مخصوص و اختصاصی از فروشنده(Merchant) داخل بازی استفاده میشه

سه Scholar Token : برای سرگرم کردن نگهبانان استفاده می‌شود‌.

دسته بندی شده در: