افسانه‌ای اهریمن و فرشتگان رانده شده

افسانه‌ای اهریمن و فرشتگان رانده شده


رومیان او را دیبلوس* می نامیدند ، پیشتر یونانیان لقب دیابلوس به او داده بودند . در اساطیر کلاسیک هر آنچه با روح شر پیوند داشت دمون* خوانده می شد از ریشه ی کلمه یونانی د‌‌‌یامون*…. در آشور و مصر و اتروریا، اسراییل و شرق دور جهنم مکانی برای مجازات  گناهکارانی  بود که محکوم به حیات ابدی در دوزخ هستند .  بر طبق اعتقادات دینی فرشتکان پاک و خالص آفریده شدند وآنچه باعث این منزلت شد  گذراندن آزمونی دشوار بود . بعضی دراین مرحله پیروز شدند و گروهی نافرمان و یاغی در دوزخ ابدی  گرفتار ماندند .  اینان همان فرشتگان رانده شده از ملکوتند که به دیوان و شیاطین تبدیل  شدند ، وبا شر و پلیدی و همه ی  موضوعاتی که با نام های اهریمنی خوانده می‌شوند هم پیمانند.

دشمن یا شر ، لوسیفر* (درخشان)، بعل زبوب *،نیک پیر*…. اما همه با وجود لعن و رانده شدن  به عنوان موجوداتی ارجح بر انسان بانیروی  فوق بشری باقی ماندند وبه اعمال قدرت منحوس خود در دنیای مادی ادامه دادند چرا که می توانند در آدمیان وسوسه بیافرینند و آنها را به سمت شر بکشانند.  بذر امیال و آرزوها را در دلش بیافشانند و ذهنش  را تا سر حد جنون بیاشوبند .  قدرت ما فوق جسمانی انها قادر به انجام اعمالی زیرکانه و شگفت انگیز است ،  پس جای تعجب نیست که الهام بخش ترین موضوع ( به استثنای  زنان ) برای هنرمندان بوده اند ودرمتنوع ترین صورت ها تجسم یافته اند . مار و وزغ و افعی ، الهگان و خدایان ، غولان و عفریت ها ی شکنجه گر.

از قرن دوازدهم میلادی نمایش اینان در شکل و قواره ی انسانی مرسوم شد.  بدن های پشمالود ، گوش های تیز ،سم های شکافته ،شمایلی که با شاخ و دم دراز و بال های  خفاش گونه در آثار نقاشی جیوتو ، بوش و بوتیچلی متاثر از نقاشی های چینی تصویر شدند ،روشی که در آبرنگ های لین فو نیز بکار رفته بود ، شاخ و پا های سم مانند …هرچند این موجود ملعون و اهریمنی یک اصل مدیترانه ای دارد ،  پان ها* ،دیونیزوس و بز- انسان هایی که یقینا الهام گرفته شده از منبعی کهن ترند،  مجسمه های نرینگی مقدس . این نشانه ها بیانگر نسبت داشتن تصاویر عجیب و غریب کلیسا با سنت های آشوری- بابلی است . گروتسک ماسک های خمری  و کاریکاتورهای گرون والد* و کالوت* همان شیوه ای را در جابجایی اندام ها و اجزای صورت آدمی بکار برده اند که بعد ها در اثارگویا و پیکاسو شاهد آن بودیم ، چیزی شبیه مجسمه های قدیمی مکزیکی .جان وایر جن شناس قرن شانزدهم ۷۴۰۵۹۲۶ نوع شیطان را در تحقیقات مفصل خود معرفی و نام گذاری کرد،شیاطینی همه پلید و لعن شده اند .

دسته بندی شده در: