بازی The Last of Us Part lll

اطلاعاتی از بازی The Last of Us Part lll فاش شد.

در این عنوان کاراکتر «الی» نقش مهمی خواهد داشت ولی مشخص نیست که قابل کنترل باشد یا خیر.

  • گروه‌های جدیدی در اطراف شهر وجود دارند.
  • کاراکترهای اصلی بازی 5 نفر به اسامی لوکاس، میسون، وال، آدرا و گریسی هستند.
  • بازی به مدت زیادی در دست توسعه بوده است.
  • مراحل موشن کپچر و فیلم‌برداری در اواخر امسال آغاز خواهد شد.

دسته بندی شده در: