تئوری های زندگی قبلی

تئوری های زندگی قبلی

۱- اینکه عاشق یک کشور هستید یا از یک فرهنگ قدیمی خوشتان میاید در حالی که هیچ اطلاعاتی از آن ندارید هم میتواند دلیلی بر داشتن زندگی (یا زندگی های) قبلی شما باشد. دانشمندان میگویند امکان ندارد یک انسان بدون داشتن تجربه قبلی، عاشق چیزی بشود! یا شیفته چیزی باشد که تا به حال ندیده! این سرنخ نیز میتواند زندگی قبلی را ثابت کند.

۲- ترس ها و فوبیا های شما نیز یک مدرک هستند. ترس هایی که از کودکی دارید و یا بی دلیل از چیزی میترسید، سرنخ های مهمی هستند که اثبات میکنند در زندگی قبلی خود به نوعی دچار این ترس ها بوده اید و یا اتفاقی افتاده که شما دچار این ترس های عجیب و بی علت هستید.

۳- گاها پیش می‌آید که شما میتوانید بدون داشتن ذهنیت قبلی از زبان از یک کشور آن‌را به صورت اشتباه اما نسبتأ درست بیان کنید و یا حرف بزنید. مثلا میتوانید به خوبی ادای زبان ژاپنی را دربیاورید یا لهجه اسپانیایی را به خوبی بلد هستید. این میتواند نشان دهنده ملیت قبلی شما در زندگی قبلی شما باشد.

۴- احساس میکنید پیرتر از چیزی هستید که سنتان میگوید؟ یا احساس میکنید ذهنتان به سنتان نمیخورد؟ این هم میتواند یک سرنخ باشد. بعضی از افراد دوست دارند بچه باشند و بعضی ها بزرگ و ادای انهارا در میاورند. این نیز میتواند نشان دهد که یک انسان در زندگی قبلی خود در چه سنی از دنیا رفته است.

۵- درد های عجیب و بی دلیل بدنی هم دلیل برای زندگی قبلی هستند. بعضی انسان ها گاها یک قسمت از بدنشان ضعیف یا خیلی درد میکند و معمولا دلیلی هم ندارد. دکتر ها چیز هایی میگویند و قرص هایی تجویز میکنند اما در واقع این درد ها خوب شدنی نیستند و تا اخر عمر با وی همراهند . این موضوع میتواند نشان گر درد هایی از زندگی قبلی باشند.

دسته بندی شده در: