تلف شدن مردم پس از کشف آمریکا در سال 1492

جالبه بدانید که پس از اصطلاحا کشف آمریکا در سال 1492 رفته‌رفته حدود 90 درصد از جمعیت قاره آمریکا تلف شدند!

این بزرگترین مرگ دسته جمعی در تاریخ با 10 درصد از جمعیت کل جهان بود! البته تمام این بومیان در جنگ مستقیم کشته نشدند، تعداد زیادی بر اثر بیماری به دلیل سخت شدن زندگی پس از ورود اروپاییان، تلف شدند.

دسته بندی شده در: