حقایق جالب درباره خواب دیدن افراد نابینا

حقایق جالب درباره خواب دیدن افراد نابینا

کسایی که نابینا هستن هم میتونن خواب ببینن!

کسانی که اول بینا بودن و بعد نابینا شدن ، توی مغزشون تصاویر رو ثبت شده دارن پس خوابهایی شبیه به خوابهای ما میبینن و میتونن چهره هارو با خاطرات بسازن. اما کسانی که از ابتدای تولد نابینا بودن ، از حواس دیگه استفاده میکنن و تا حدودی مغزشون میتونه با استفاده از هوش خودش و تصورات پیش زمینه و حس لامسه ، چهره بسازه ؛ هر چند ما به سختی درک میکنیم که اونا دیشب تو خواب چی دیدن.

شما نمیتونید افراد غریبه رو در خواب ببینید.

مغز شما بسیار هوشمنده و میتونه چهره کسی که توی تولد یک سالگیتون دیدید رو هم بازیابی کنه.
ولی شما اونها رو توی بیداری به یاد نمیارید ؛ به جاش توی خواب میبینیدشون.
عوضش مغز شما به هیچ عنوان نمیتونه چهره ای از خودش خلق کنه.(دروغ میگه سمیمبممصیمبمص) پس هر چهره ای که توی خواب میبینید حداقل یکبار توی زندگیتون مشاهده کردید.

دسته بندی شده در: