دروازه ستارگان یا بابه ای آنوناکی ؟

دروازه ستارگان یا بابه ای آنوناکی ؟

آیا یوفوها و فرازمینی ها از مدخل های کهکشانی و دالانهای فضا –زمانی برای ورود و خروج استفاده می کنند یا نه ؟ باید گفت که چندین ورودی نهان و غیر قابل کشف وجود دارد که به سه بعد متفاوت فراتر از ما راه دارند .
ورودی هایی به جهان پس از مرگ
ورودی هایی به بعد چهارم
ورودیهایی به جهانهای موازی
هر بعدی از نظر ساختار و مواد و ترکیب و حد و مرز متفاوت از دیگری است . بعضی از آنها خیلی نزدیک تر از آن چیزی هستند که ما فکر می کنیم .
وقتی گفته می شود که حیات پس از مرگ دقیقاً چه چیزی ذهن شما را به خود مشغول می کند ؟ قلمرو کسانی که فوت کرده اند . کسانی که هرگز بر نمی گردند . بابلی ها به آن سرزمین بی بازگشت می گفتند و در آکدی برای توصیف آن از عبارت Kur استفاده شده . اینکه شخص فوت شده طی مسیرش به این بعد با همه جور موجود بدخواه و خیرخواهی مواجه می شود . هزاران سال پیش در کتاب مصری مردگان هم چنین گفته شده .
ورود به بعد چهارم
قلمرویی که شخص به دو شکل ذهنی وفیزیکی وارد آن می شود . ورودی آن همه جا هست . در اتاق خواب شما ، دریک دشت یا راهرو منزل ، در اقیانوس و کف دریا یا هوا ودرست جلوی در خانه شما . بعضی ها تحت تأثیر یک نیروی کشنده
( میدان مغناطیسی ) در چشم بر هم زدنی به درون آن مکیده می شوند .
این ورودی ها به دلایل غیر قابل درکی هر لحظه باز وبسته می شوند . به محض بلعیده شدن شی ء یا شخصی توسط مدخل ورودی بسته می شود . در ادبیات بومی هر منطقه ای ازاشیاء و افراد و حیواناتی سخن به میان آمده که در چشم برهم زدنی در هوا ناپدید شده اند .
برخی معتقدند که پرواز شماره ۳۷۰ مالزی احتمالآًتوسط یکی ازاین مدخلها بلعیده و گمشده .
نژادهای بیگانه فوق العاده پیشرفته دقیقاً از محل این مدخل ها با خبر هستند . علاوه براین زمان باز و بسته شدنشان را هم می دانند . میلیونها سال است که آنها از این مدخلها بعنوان گذرگاه استفاده می کنند . بسیاری از سفینه های فضایی ازاین کانالها برای ناوبری استفاده می کنند و با خم شدن فضا وزمان در آنها فاصله و زمان طی کردن بین دو نقطه در آنها بسیار کم می شود .
الگوی زیگزاگی و تغییرزاویه دار نوک یوفوها به جایی اشاره دارد که این مدخلها قرارگرفته اند . به همین دلیل است که برخی یوفولوژیستها معتقدند که یوفوها به جای پروزا کردن جهش می کنند . آنها از یک نهانگی به نهانگی دیگری می پرند . این نهانگی ها همان مدخل ها و بعد فراتر یا بعد چهارم هستند .
درحال حاضر با حمایت برخی دولتها دانشمندان روی پروژه های مربوط به مدخل های بعد چهارم کارمی کنند .

دسته بندی شده در: