هند بزرگترین ارتش داوطلب در تاریخ را در طول جنگ جهانی دوم ایجاد کرد. در اوج جنگ، بیش از 2.5 میلیون سرباز هندی در ارتش بریتانیا خدمت می کردند. این نیروها در سراسر جهان در جنگ های مختلف شرکت کردند، از جمله نبرد بریتانیا، جنگ شمال آفریقا، نبرد ایتالیا و نبرد نرماندی.

در‌ ‌طول‌ ‌جنگ جهانی ‌دوم ‌کدام ‌کشوربزرگترین‌ ارتش ‌داوطلب ‌در تاریخ را به‌ وجود ‌اورد؟

سربازان هندی نقش مهمی در پیروزی متفقین در جنگ داشتند. آنها به ویژه در نبرد بریتانیا، که به جلوگیری از تهاجم آلمان به بریتانیا کمک کرد، نقش مهمی داشتند. آنها همچنین در جنگ شمال آفریقا، که به شکست آلمان ها در این منطقه کمک کرد، نقش مهمی داشتند.

علاوه بر خدمت در ارتش بریتانیا، برخی از هندی ها نیز در ارتش های سایر کشورهای متفقین، مانند ارتش ایالات متحده و ارتش چین، خدمت کردند.

دلایل زیادی برای حضور گسترده هندی ها در ارتش بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم وجود داشت. یکی از دلایل این بود که هند در آن زمان یک مستعمره بریتانیا بود و بریتانیا از هندی ها برای کمک به دفاع از امپراتوری خود استفاده می کرد. دلیل دیگر این بود که بسیاری از هندی ها معتقد بودند که جنگ جهانی دوم یک جنگ برای آزادی و دموکراسی است و می خواستند به این تلاش کمک کنند.

حضور هندی ها در ارتش بریتانیا تأثیر زیادی بر هند داشت. این کمک به افزایش آگاهی سیاسی در هند و کمک به ایجاد جنبش استقلال هند شد.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: