ذرات ماده تاریک

ذرات ماده تاریک را کجا بیابیم؟

ماده تاریک چیزی است که فیزیکدانان را به دردسر انداخته، این ماده در هر جای جهان وجود دارد، گویی قصد ندارد پیدا شود. با نگاه دقیق به داده های موجود نتوانستیم هیچ «فوتون تاریکی» را کشف کنیم – ذراتی که نیروهای اجرام سایه دار را توصیف می کنند. این مسئله منکر وجود آنها نیست، اما مکان های کمی را باقی می گذارد. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، فیزیکدانان در آزمایشگاه شتاب دهندۀ ملی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا ماده و پادماده را با یکدیگر مخلوط کردند و در میان بقایای آن به دنبال اسرار پنهان گشتند. تا به امروز، محققان در حال بررسی داده های بدست آمده بودند تا نشانه هایی از یکی از بزرگترین اسرار علم پیدا کنند – تمام این ماده تاریک، جهان ما را تشکیل داده است.
.
حتی یکبار مجموع جرم ستارگان و گرد و غبار و گاز را با هم جمع زدیم اما هنوز گرانش کافی برای توضیح علت چسبندگی این مواد را در اختیار نداشتیم. حتی حاصل جمع ما اشتباه بود – احتمالش وجود دارد اما کم است – یا ممکن است مواد بیشتری در آن وجود داشته باشد که ما نمی بینیم. این امکان وجود دارد که ماده ی تاریک توده هایی متراکم از ماده عادی باشد که رفتار عجیبی دارد یا ابعاد عجیب و غریب طوری بهم پیچ و تاب خورده باشند که قادر به شناسایی آن نباشیم.
.
یا ممکن است یک نوع متفاوت از ماده ی تاریک وجود داشته باشد. یک نوع تاریک تر. این خانوادۀ ذرات تاریک هنوز براساس کتاب های درسی فیزیک رفتار می کند. به عبارت دیگر، ممکن است نیروهایی بین انواع مختلف الکترون های ماده تاریک یا کل اتم های تاریک وجود داشته باشند. درست همانطور که فوتون ها نیروهای الکترومغناطیسی را تعدیل می کنند، ممکن است فوتون‌های «تاریکی» وجود داشته باشند که بین این ذرات ماده تاریک در رفت و آمد باشند.
.
اگر این مواد وجود داشته باشند، فوتون‌های تاریک قطعأ خواص معینی خواهند داشت که حضور آنها را در داده های برخورد ذرات نشان خواهد داد. البته تاکنون، هیچ نشانه‌ای از این اثرات انگشتِ فوتون تاریک در انرژی‌های رسیده به شتاب دهنده ها بدست نیامده است.

دسته بندی شده در:

برچسب ها:

, ,