ساعت نفرین شده

ساعت نفرین شده چه ساعتی است ؟

ساعت 2 تا 3 شب بسیار رمز آلود هست و به ساعت نفرین شده معروف است.
در این ساعات بیشترین فعالیت ارواح و ماورا الطبیعة رخ میدهد
انسان ها در این ساعت ضعیف ترین حالت خود قرار دارند ۹۹٪ مرگ های طبیعی در این ساعت بیشتر اتفاق میوفتد.
گاهی شما در خواب میخندید ، حرف میزنید یا گریه میکنید این اتفاق زمانی رخ میدهد که یک روح در حال تماشای شماست و ذهن شمارو کنترل میکند.

دسته بندی شده در: