شادترین کشور‌های جهان در سال 2023 معرفی شدند

طبق گزارش موسوم به World Happiness Report هفت کشور در سال 2023 از بقیه کشورها شادتر بوده‌اند.

  • فنلاند با ۷.۸۰۴ امتیاز اول
  • دانمارک با ۷.۵۸۶ امتیاز دوم
  • ایسلند با ۷.۵۳۰ امتیاز سوم
  • هلند با ۷.۴۰۳ امتیاز چهارم
  • سوئد با ۷.۳۹۵ امتیاز پنجم
  • نروژ با ۷.۳۱۵ امتیاز ششم
  • سوئیس با ۷.۲۴۰ امتیاز هفتم جهان

دسته بندی شده در: