لئوناردو دیکاپریو در فیلم جدید پل توماس اندرسون

طبق گزارش جدید منتشر شده، لئوناردو دیکاپریو احتمالا قرار است در فیلم جدید پل توماس اندرسون حضور داشته باشد و به ایفای نقش بپردازد.

مراحل فیلمبرداری و تولید فیلم جدید پل توماس اندرسون احتمالا از ماه فوریه 2024 (بهمن یا اسفند امسال) در کالیفرنیا آغاز خواهد شد.

دسته بندی شده در: