مصرف دارو با آبمیوه ممنوع!

مصرف دارو با آبمیوه ممنوع!

مصرف هرگونه دارو با آبمیوه بسیار خطرناک ست و در مواردی خطرات زیادی را به همراه دارد!بیش از ۵٠نوع دارو وجود دارد که با مواد موجود در آب میوه ها تداخل ایجاد میکند

به عنوان مثال اگر داروهای سرماخوردگی با فاصله از آبمیوه خورده شود تأثیر دارو را بیشتر می‌کند.

دسته بندی شده در: