معماهای حل نشده تاریخ؛ ناپدید شدگان

معماهای حل نشده تاریخ؛ ناپدید شدگان

در طول تاریخ افراد زیادی هم زمان ناپدید شده اند. و این مسئله ای نیست که بسیار نادر باشد. ولی نکته ای که جای سوال دارد این است این افراد کجا می رو ند و اصولا چرا می روند هنوز پاسخی برای این پرسش ها وجود ندارد.

در طول تاریخ تحقیقات فراوانی برای یافتن این افراد صورت گرفته است که همگی با شکست خاتمه یافتند.

دریاچه آنجیکنی یکی از مرموز ترین نقاط قاره آمریکاست. دهکده آنجیکنی دقیقا دور تا دور دریاچه واقع شده است و مردمی که آنجا زندگی میکردند از راه ماهیگیری روزگار می گذراندند. بنا به روایتی ۲۰۰۰ نفر در این دهکده ساکن بودند تا نوامبر ۱۹۳۰ که همگی ناپدید شدند…

جو لابل شکارچی کانادایی وقتی حوالی نیمه شب دنبال سرپناهی برای خود میگشت. گذرش به دهکده آنجیکنی افتاد اما در کمال شگفتی هیچ اثری از موجود زنده ای نیافت. بنا به گفته لابل تعداد ساکنین این دهکده، بنا به افرادی که آنها را میشناختند بین ۳۰ تا ۲۰۰۰ نفر بودند. لابل در کمال وحشت متوجه شد این تعداد افراد بدون بردن ره توشه ای از دهکده رفته اند. آنها هیچ چیز با خود نبردند. سلاح ها، خوراکی ها حتی تمام لباس هایشان سرجایش بود. در این میان پلیس سوار نظام کانادا چند روز قبل از این اتفاق در آسمان نورهای عجیب و اجسام نامتعارف دیده و آنرا گزارش داده بود.

دقیقا در این دهکده چه اتفاقی افتاده است؟ در ارتباط با ناپدیدشدنشان پای خون آشام ها، موجودات فضایی و حتی ارواح سرگردان به میان آمد. یکی از سایت ها به نام RCMP در ارتباط با داستان گمشدن ۲۰۰۰ نفر در یک شب این داستان را افسانه شهری ندانست( افسانه هایی که جز خرافات چیزی نیستند) این سایت داستان دریاچه آنجیکنی را حقیقی قلمداد می کند.

اما با وجود نسخه های فراوان این چنینی، حرف و سخن های فراوانی که سالهاست در ارتباط با ساکنان این دهکده سر زبانهاست. باور کردن اینکه افسانه شهری نیست سخت به نظر می رسد. در انتها مطمئن باشید مسئول تمام این اتفاقات خون آشام ها نیستند!

دسته بندی شده در: