مرگ داریوش سوم

نقاشی غم انگیز مرگ داریوش سوم 

نقاشی کمیاب فوق توسط یک نقاش اروپایی حدود ۱۳۰ سال پیش، ماجرای غم‌انگیز مرگ آخرین پادشاه هخامنشی به تصویر کشیده است و هم‌اکنون در آرشیو کتابخانه نیویورک آمریکا نگهداری میشود.
در این نقاشی اسکندر بهمراه ارتش متجاوزش بر بالای پیکر بی‌جان داریوش سوم (۳۳۰ پیش ازمیلاد) ایستاده‌اند‌ و نظاره‌گر جسد شاه ایران هستند.

در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، داریوش با وجود شکستهایی که از اسکندر متحمل شد هنوز مأیوس نشد و درصدد بود قشون جدیدی در ماد تجهیز کند و به جنگ برود اما با خیانت یک ایرانی به سرانجام‌ نرسید و کشته شد.
این شخص خائن بسوس ساتراپ باختر نام داشت که برادرزاده داریوش سوم محسوب می‌شد. در منطقه دامغان امروزی بسوس، که از تعیقب اسکندر مطلع شده بود، داریوش سوم را به قتل رساند و خود را بعنوان اردشیر پنجم، شاه ایران معرفی کرد.
اسکندر وقتی به بالین آخرین پادشاه هخامنشی رسید با احترام جسد او را به پارس فرستاد و پس از تعقیب و گریزی طولانی بسوس را نیز یافته و به قتل رساند.

دسته بندی شده در: