هفت معمای حل نشده علم نجوم

زمانی تصور می شد که دانش فیزیک به مرزهای خود نزدیک شده و دیگر چیزی برای انکشاف نیست ولی بعد از تیوری های کوانتوم و نسبیت انیشتین همه چیز تغییر کرد. امروزه هیچ فیزیک دانی نمی تواند ادعا کند که ما چیزی برای انکشاف نداریم. هر کشفی در فیزیک منجر به پرسش های دیگری می شود. حال با ما همراه باشید با نه معمای کشف نشده ی فیزیک در نجوم :
1.انرژی تاریک
با وجود تمام تلاش ستاره شناسان، هنوزتیوری مناسبی برای توضیح کیهان وجود ندارد. با وجود جاذبه هم چنان کیهان در حال گسترش است، هر روز سریع تر از دیروز. برای توضیح این پدیده ستاره شناسان حدس زدند که عامل نامریی به نام انرژی تاریک وجود دارد که بر خلاف نیروی جاذبه عمل می کند. آن ها حدس زدند که فضا خود انرژی تاریک را ایجاد می کند. طبق این پیش بینی ها 70 فی صد کیهان را انرژی تاریک تشکیل می دهد ولی هیچ کس نمی داند که چگونه باید آن را پیدا کنیم.
2.ماده ی تاریک
می توان گفت که 84 فی صد ماده در کیهان نه نور تابش می کند و نه نور را جذب می کند. ماده ی تاریک نیز به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مشاهده نشده است ولی وجود آن را می توان از تاثیر جاذبه ی آن بر مواد قابل مشاهده و تابش و ساختار کیهان پیش بینی کرد. چندین دتکتور در دنیا به دنبال یافتن ماده ی تاریک هستند ولی هنوز موفق به پیدا کردن آن نشده اند.
3.جهت زمان
به دلیل وجود انتروپی که یک خصوصیت کیهان می باشد، زمان رو به جلو حرکت می کند. انتروپی به معنی میزان بی نظمی است و همیشه افزایش پیدا می کند. ولی سوال این جا است که چرا در ابتدای بیگ بنگ که مقدار زیادی انرژی در یک فضای محدود قرار داشت، کیهان بسیار منظم بود؟
4.جهان های موازی
داده های نجومی ما فضا- زمان را به صورت تخت نشان می دهد. این به این معنی است که کیهانی که ما می بینیم تنها قطعه ای از یک پازل بی انتها است. از سوی دیگر مخانیک کوانتوم می گوید که در هر یک از این قطعات تنها تعداد محدودی از حالت های ذرات ممکن است. پس چون تعداد این قطعات بی نهایت است پس این حالت های ذرات باید تکرار شود. در نتیجه باید بی نهایت دنیای موازی وجود داشته باشد، دنیایی دقیق مشابه دنیای ما و حتی افرادی دقیقا مثل ما !
این تیوری بسیار گیج کننده به نظر می رسد. به هر حال ما هنوز نتوانسته ایم این جهان های موازی را پیدا کنیم.
5.ماده و ضد ماده
این سوال که چرا مقدار بیشتری ماده نسبت به ضد ماده وجود دارد در اصل این سوال است که چرا اصلا چیزی وجود دارد!
(مترجم: ذرات ضد ماده بر خلاف ماده ای که ما می شناسیم است، برای مثال ضد پروتون دارای بار منفی است و در اثر تماس ضد ماده با ماده هر دو به انرژی تبدیل می شوند.)
به نظر می رسد که کیهان نسبت به ماده و ضد ماده به طور یکسان رفتار می کند و باید در بیگ بنگ مقدار مساوی از ماده و ضد ماده به وجود آمده باشد. ولی به دلایلی نا معلوم مقدار بیشتری ماده تولید شده است. هنوز توضیح مناسبی برای این حادثه وجود ندارد.
6.سرنوشت کیهان
سرنوشت کیهان بستگی میزان تراکم انرژی و ماده ی آن دارد. احتمال دارد که کهکشان ها برای همیشه از هم دورتر شوند و یا روزی دوباره به سوی هم کشیده شوند. این نیز یکی از بزرگ ترین سوال های حل نشده انسان است.
7.استرینگ تیوری
فیزیک دانان با طرح استرینگ تیوری، فیزیک را بسیار ساده تر کردند. هر ذره ی بنیادی مانند یک ریسمان بود که یک اهتزاز مخصوص به خود داشت. برتری دیگر استرینگ تیوری این بود که بین مخانیک کوانتوم و تیوری نسبیت عام آشتی برقرار کرد و توانست بین چهار نیروی بنیادی طبیعت اتحاد ایجاد کند. ولی استرینگ تیوری تنها در دنیایی با 10 یا 11 بعد کار می کند، سه بعد در ابعاد بزرگ که همه ی ما می شناسیم، بعد زمان و 6 یا 7 بعد دیگر در ابعاد بسیار بسیار کوچک تر از هسته ی اتم!
هیچ راهی شناخته شده ای برای این که بتوانیم وجود این بعد ها را آزمایش بکنیم وجود ندارد و نمی توان درباره ی درستی یا نادرستی استرینگ تیوری حرفی زد.

دسته بندی شده در: