خون انسان به طور طبیعی به رنگ قرمز روشن است. این رنگ به دلیل حضور هموگلوبین در خون است. هموگلوبین یک پروتئین است که در گلبول های قرمز خون یافت می شود و وظیفه حمل اکسیژن را بر عهده دارد. هموگلوبین دارای یک گروه هِم است که آهن را به خود متصل می کند. آهن موجود در هموگلوبین با نور قرمز به خوبی جذب می شود و همین امر باعث می شود که خون قرمز رنگ به نظر برسد.

چرا خون در عمق 9 متری آب سبز می شود؟

هنگامی که نور از یک محیط به محیط دیگر وارد می شود، بخشی از آن جذب و بخشی از آن منعکس می شود. مقدار نور جذب شده به طول موج نور و ویژگی های محیط بستگی دارد. آب یک محیط شفاف است، اما به طور کامل نور را انتقال نمی دهد. آب طول موج های قرمز نور را بیشتر از طول موج های سبز و آبی جذب می کند. به همین دلیل، نور قرمز در عمق آب کمتر از نور سبز و آبی دیده می شود.

در عمق 9 متری آب، تقریباً تمام نور قرمز جذب می شود. در نتیجه، نور سبز و آبی تنها طول موج هایی هستند که به سطح آب می رسند. هنگامی که خون در عمق 9 متری آب خارج می شود، نور سبز و آبی بیشتری از آن منعکس می شود. این امر باعث می شود که خون به رنگ سبز دیده شود.

البته، میزان رنگ سبزی که خون در عمق آب به خود می گیرد به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله غلظت هموگلوبین در خون، دمای آب و وجود مواد شیمیایی دیگر در آب. به عنوان مثال، اگر غلظت هموگلوبین در خون کم باشد، خون به رنگ سبز روشن تر دیده می شود. همچنین، اگر دمای آب بالا باشد، خون به رنگ سبز تیره تر دیده می شود.

این پدیده معمولاً در غواصان مشاهده می شود. اگر غواص در عمق 9 متری آب زخمی شود، خونی که از بدن او خارج می شود به رنگ سبز دیده می شود. این امر می تواند باعث ترس و وحشت غواصان شود، اما جای نگرانی ندارد. خون سبز غواصان پس از رسیدن به سطح آب به رنگ قرمز طبیعی خود باز می گردد.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: