حیوانات زیادی هستند که سنگ می خورند، اما به طور کلی می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

کدام حیوانات سنگ میخورند؟

1. حیواناتی که سنگدان دارند:

  • پرندگان: بسیاری از پرندگان، مانند مرغ، کبوتر، و شترمرغ، سنگدان دارند. سنگدان عضوی عضلانی در معده پرنده است که به هضم غذا کمک می کند. پرندگان سنگ های کوچک را می بلعند و آنها را در سنگدان ذخیره می کنند. سنگ ها به خرد کردن غذاهای سخت، مانند دانه ها و میوه ها، کمک می کنند.
  • کروکودیل ها: کروکودیل ها نیز سنگدان دارند و از سنگ ها برای هضم غذای خود استفاده می کنند.
  • فیل ها: برخی از گونه های فیل ها سنگ می خورند، اما دلیل آن هنوز به طور کامل مشخص نیست.

2. حیواناتی که شنا می کنند:

  • تمساح ها: تمساح ها سنگ می بلعند تا به تعادل خود در آب کمک کنند. سنگ ها به آنها کمک می کند تا در هنگام شنا غرق نشوند.
  • شیرهای دریایی: برخی از گونه های شیر دریایی نیز سنگ می بلعند، اما دلیل آن هنوز به طور کامل مشخص نیست.

علاوه بر این دو دسته، برخی از حیوانات دیگر نیز هستند که به طور گاه به گاه سنگ می خورند. به عنوان مثال، برخی از گاوها و گوسفندان برای جبران کمبود مواد معدنی سنگ می خورند.

دلایل خوردن سنگ توسط حیوانات:

  • هضم غذا: همانطور که گفته شد، سنگ ها به هضم غذاهای سخت، مانند دانه ها و میوه ها، کمک می کنند.
  • تعادل: سنگ ها به برخی از حیوانات، مانند تمساح ها، کمک می کند تا در هنگام شنا تعادل خود را حفظ کنند.
  • مواد معدنی: برخی از حیوانات برای جبران کمبود مواد معدنی سنگ می خورند.

نکته: خوردن سنگ می تواند برای برخی از حیوانات خطرناک باشد. به عنوان مثال، اگر سنگ ها خیلی بزرگ باشند، می توانند باعث انسداد روده شوند.

دسته بندی شده در: