کدام رنگ از نظر کشور های اروپای رنگ تولد است؟

در اکثر کشورهای اروپایی، رنگ تولد سفید است. این رنگ نماد پاکی، تازگی، خوشبختی و آغاز جدید است که همگی با تولد یک نوزاد مرتبط هستند.

علاوه بر سفید، رنگ‌های دیگری نیز در برخی از کشورهای اروپایی به عنوان رنگ تولد شناخته می‌شوند:

  • آبی: در برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، لهستان و اسکاندیناوی، رنگ آبی به عنوان رنگ تولد پسران شناخته می‌شود.
  • صورتی: در برخی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، رنگ صورتی به عنوان رنگ تولد دختران شناخته می‌شود.
  • سبز: در برخی از کشورهای اروپایی مانند ایرلند، رنگ سبز به عنوان رنگ شانس و خوشبختی شناخته می‌شود و به همین دلیل برای تولد نیز استفاده می‌شود.
  • طلایی: در برخی از کشورهای اروپایی مانند یونان، رنگ طلایی به عنوان رنگ ثروت و خوشبختی شناخته می‌شود و به همین دلیل برای تولد نیز استفاده می‌شود.

در نهایت، انتخاب رنگ تولد به سلیقه شخصی و فرهنگ کشور مربوطه بستگی دارد.

نکته:

  • در برخی از کشورهای اروپایی، مانند فرانسه، رنگ خاصی به عنوان رنگ تولد شناخته نمی‌شود.
  • در برخی از فرهنگ‌های اروپایی، رنگ‌های خاصی ممکن است برای تولد مناسب نباشد. به عنوان مثال، در برخی از فرهنگ‌ها، رنگ سیاه به عنوان رنگ مرگ و غم شناخته می‌شود و برای تولد مناسب نیست.

دسته بندی شده در: