ویروس آخرالزمانی

کشف ویروس آخرالزمانی


در یکی از ازمایشگاه های داخل جزیره‌ی neves ferreira واقع در جنوب نیجریه ،دولت روسیه و امریکا موفق به خلق کردن نوعی ویروس BOW (بیوارگانیک) انگلیه پایدار شدن اند که در صورت پیوند با انسان حالتی اقماع و‌خواب ابدی برای فرد میزبان (انسان)و حالت حاری و وحشی گری برای ویروس مهمان ایجاد میکند .
پیوند این ویروس با‌ انسان بسیار ریسک پذیر بود و تنها موجودی که ژنی نزدیک به انسان دارد بعد از موش ،شاهپرک moth است.
پس از الوده شدن این ویروس شاپرک برای ۳ ساعت مرد،و بعد از ان زنده شد و شروع به تکامل کرد و‌ و پس از تخم گذاری در بدن هم نوعان خودش شروع به تغیر حالت و بزرگ شدن کرد و در اخر به حالت انگلی در امد و ویروس را از طریق گاز گرفتن و نیش زدن منتقل کرد و هم نوعان خوش هم شکل موجود BOW شدندن…
این پروژه که terestitotaves نام داشت بسیار خطرناک و قابل انتشار بود پس محققان تصمیم به نابود سازی‌ویروس گرفتند
ولی یکی از این پروانه ها به خاطر حواس پرتی پرسونل نابود نشد و از طریق کانال های تهویه هوا به بیرون راه پیدا کرد و وارد جزیره شد و بیشتر از ۱۴ قربانی به خود گرفت ،دولت های روسیه و امریکا با ،باخبر شدن از این موضوع کل افراد جزیره را قتل عام کردنند حتی به استفاده از بمب های هیدروژنی شدند…
اما دلالان ویروس همه جا هستند و چند نسخه از این ویروس را در دست دارند به طوری این موجود در امریکاو استرلیا و چین هم رویت شده است… که میتوان گفت یک فاجعه ی جهانی در راه است…
جنگ بعدی انسان جنگ ویروسی BOW است.

دسته بندی شده در: