ساکنین زمین قبل از پیدایش انسان چه کسانی بودند

ساکنین زمین قبل از پیدایش انسان چه کسانی بودند آیا قبل از اینکه انسان خلق شود…

شهاب سنگ خنجر فرعون و معانی «آهن» در عصر برنز

شهاب سنگ خنجر فرعون و معانی «آهن» در عصر برنز ماهیت آهنی تیغه خنجر توت‌عنخ‌آمون، یازدهمین…

افسانه‌ شمشیر جادویی و سحرآمیز در اساطیر ایران

افسانه‌ شمشیر جادویی و سحرآمیز در اساطیر ایران شمشیر زمردنگار شمشیری در افسانه‌های ایرانی است که متعلق…