برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

توییتر

1 مقاله
1
3 دقیقه زمان مطالعه
0

تماس صوتی و تصویری در شبکه‌اجتماعی X در صفحه help پلتفرم ایکس توضیحات بیشتری در خصوص این قابلیت نوشته شده است: قابلیت تماس صوتی و تصویری در حال حاضر برای…

ادامه خواندن