برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

فرعون

2   مقاله
2
7 دقیقه زمان مطالعه
0

ماجرای اهرام ثلاثه و نفرین فرعون تعرض کنندگان به اهرام که یکی بعداز دیگری گونه‌ی غیرطبیعی مُردند! شواهد ثبت شده ی تاریخ نشان داده که، هرکس قصد تعرض به اهرام…

ادامه خواندن
9 دقیقه زمان مطالعه
0

شهاب سنگ خنجر فرعون و معانی «آهن» در عصر برنز ماهیت آهنی تیغه خنجر توت‌عنخ‌آمون، یازدهمین فرعون از دودمان هجدهم تمدّن مصر چیست و آیا این فلز از آهن، از…

ادامه خواندن