برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

ویندوز

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0

از آنجایی که XBOX و Windows متعلق به شرکت مایکروسافت هستند، برخی از ویژگی های XBOX در ویندوز گنجانده شده است. یکی از این ویژگی ها نوار بازی XBOX است….

ادامه خواندن