برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

Butterfly effect

1 مقاله
1
10 دقیقه زمان مطالعه
0

اثر پروانه ای چیست؟ اثر پروانه ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک…

ادامه خواندن