تست هوش موش و گربه

وقتی باران می بارد، گربه در اتاق یا در زیر زمین است.
هنگامی که گربه در اتاق است، موش در لانه ی خود و پنیر در یخچال است.
اگر پنیر روی میز باشد گربه در زیر زمین و موش در اتاق است.
اکنون باران است و پنیر روی میز است.

تست هوش موش و گربه

پاسخ:

با توجه به اطلاعات معما زمانی که باران می بارد گربه یا در اتاق است یا در زیرزمین اما چون پنیر در یخچال نیست پس گربه هم در اتاق نیست و در زیرزمین می باشد.
ما می دانیم که پنیر روی میز بوده و گربه در زیر زمین این به این معنیه که موش در اتاق است.

دسته بندی شده در:

برچسب ها: