کودکان سیاه چشم

ماجرای جالب کودکان سیاه چشم حفره‌ای

بیش از یک دهه است که داستان کودکان چشم حفره سیاه، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. داستان این کودکان برگرفته از اسطوره های قدیمی نیست، بلکه در سال های اخیر مطرح شده اند و به مکان خاصی تعلّق ندارند.

خانم ادلی گوید: در اتاق خود نشسته بودم و کتاب می خواندم. نزدیک ساعت 11 شب بود. صدای قدم های کسانی را در بیرون از خانه شنیدم. به پشت پنجره رفتم و با کمال تعجب دو کودک را دیدم. پنجره را باز کردم تا بپرسم آنجا چه می کنند. گفتند که اجازه بده بیاییم داخل خانه. من به آن دو اجازه ندادم و گفتم: چرا می خواهید بیایید؟

آنها جواب دادند می خواهیم حمام برویم. شگفت زده شدم. با دقت به آنها نگاه کردم. چشم هایشان ترسناک بود؛ دو حفره سیاه که هیچ سفیدی نداشت.

برایان بیتیل روزنامه نگاری است که برای اولین بار موضوع کودکان چشم حفره سیاه را مطرح کرد و درباره آنها نوشت؛ کودکانی که چشم هایشان کاملا سیاه است و هیچ سفیدی ندارد و رفتارهای عجیب و غریبی دارند. دائما می خواهند وارد خانه یا ماشین کسی شوند و در هنگام عصبانیت، عمق و سیاهی چشمانشان بیشتر و بیشتر می شود.

برایان در یادداشت های خود می نویسد: در حال رانندگی در یک جاده تاریک و دور افتاده بودم که دوکودک را دیدم. پرسیدم که آنجا چه کار می کنند. آن دو پاسخ دادند که در حال رفتن به سینما هستند، ولی پول خود را در خانه جا گذاشته اند و از من خواستند که آنها را به سینما ببرم. آن دو ترسناک، مرموز و عجیب بودند و وقتی به آنها اجازه سوار شدن ندادم، از عصبانیت چشم هایشان سیاه تر و سیاه تر می شد. من هم به سرعت فرار کردم.

داستان های زیادی درباره آنها نقل شده است. افرادی که آنها را دیده اند، پس از چندی به بیماری های مختلفی دچار شده و تا مرز مرگ پیش رفته اند؛ اما آنها چه کسانی هستند؟! گروهی از مردم آنها را نوعی خون آشام می دانند. بر پایه نظریه دسته دوم، آنها نتیجه ازدواج انسان ها و موجودات فضایی هستند و گروه سوم آنها را فرزندان جن ها می دانند.

دسته بندی شده در: