لوح باستانی درباره کشتی نوح

لوح 4000 ساله که معلوم می سازد کشتی نوح بصورت مدور بوده است!

امروزه ما با فجایع هولناکی روبرو می شوم که باعث ویرانی شهرها و تلفات سنگین می شود. در دوران باستان نژاد انسانی با بسیاری حوادث طبیعی روبرو شده است(یا شاید مداخلات آسمانی) مانند زلزله..فوران آتشفشانی…سونامی …سیل و غیره….
یکی از مشهورترین بلایای باستانی که در کتابها و داستانهای فرهنگ های مختلف نیز از آن یاد شده ماجرای سیل عظیم می باشد.
شناخته شده ترین داستان درباره سیل عظیم در کتاب مقدس آورده شده و در بخش عهد عتیق آن. اما داستانهای مشابهی در دیگر فرهنگهای باستانی و نوشته های آنها یافت می شود. در این داستان گفته می شود که زمین تماما توسط دریاهایش دربرگرفته شده و هیچ سرزمین و موجود زنده ای باقی نمی ماند.
همچنین در داستان از مردی یاد می شود که از طرف خداوند دستور می یابد کشتی ای بسازد و تعدادی از مردم منتخب و حیوانات را برای رونق گرفتن زمین جدید با خود ببرد.
آنچه جذاب می باشد این است که کشتی “نوح” چگونه ساخته شده است؟ دریافته های اخیر یک لوح 4000 ساله اطلاعاتی در مورد مواد اولیه ساخت کشتی و شکل هندسی آن بدست آمده است.

دسته بندی شده در: